درباره استاد

دکتر کمیل یوسف شعیبی از اساتید حوزه سبک زندگی و طب ایرانی اسلامی است که با توجه به فعالیت های میدانی تربیتی و فرهنگی، در گرایش استعدادسنجی تربیتی مبتنی بر حکمت اسلامی مطالعات و پژوهش های فراوانی را انجام و بعضاً منتشر نموده است.

آدرس پستی:

تهران، دانشگاه امام حسین (ع)، کارگروه سبک زندگی

ماموریت و بیوگرافی

دکتر کمیل یوسف شعیبی دارای مدرک دکتری الهیات و معارف اسلامی می باشد. وی استاد دانشگاه و از اعضای کارگروه سبک زندگی دانشگاه امام حسین (ع) تهران بوده و به عنوان پژوهشگر در حوزه طب اسلامی ایرانی فعالیت می کند.

سابقه فعالیت های تربیتی و فرهنگی وی به دهه هشتاد و با حضور جهادی در مدارس سیستان و بلوچستان باز می گردد. پس از آن وی با عضویت در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی امام سجاد(ع) در طراحی نظامات تربیتی مشارکت نموده و تا کنون چندین مجلد کتاب و مقاله در این خصوص به رشته تحریر در آورده است.