درباره استاد

دکتر محمد علی مجد فقیهی محقق و پژوهشگر، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه معارف ، مدیر و رییس شورای علمی موسسه نور فاطمه زهرا (سلام الله علیها )

آدرس پستی:

قم خیابان سمیه خیابان شهید رجائی کوچه9پلاک35

وب سایت:

http://noorfatemah.org

ایمیل:
Phone:

37740077