17 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش به عنوان نیروی آزاد در سمت های اجرایی، مشاوره و آموزشی  

 مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و دانشکده رفاه  

مشاور تأیید شده آموزش و پرورش  

 مشاور مرکز شمیم هوافضای سپاه  

 مدرس کارگاه های سمن دانشگاه علامه طباطبایی  

مدیر عامل موسسه مردم نهاد دختران آفتاب ری 

تدوین و اجرای موفق الگوی افزایش هویت جمعی نوجوانان