درباره استاد

حجت الاسلام و المسلمین امام پور از شاگردان آیت الله حائری شیرازی است که قریب به ده سال گذشته را در ستاد مرکزی طرح صالحین فعالیت نموده است.

آدرس پستی:

تهران، اتوبان بسیج، سازمان بسیج مستضعفین، معاونت تعلیم و تربیت

Phone:

021۳۵۹۴۸۲۲۳