درباره استاد

در سال 1351 در شهرستان مراغه در يك خانواده سنتي و مذهبي بدنيا آمد. فرزند سوم خانواده و در كانون
گرم خانوادهاي صميمي و مهربان رشد يافت .با توجه به فضاي مذهبي خانواده و حضور فعال در مساجد و انجمنهاي اسلامي و بسيج، علاقه مند به تحصيل در علوم ديني شده و در سال 1369 وارد حوزه علميه قم شده و در مدرسه معصوميه (س) مشغول تحصيل شد. د،تحصيلات حوزوی را تا سطح 3 ادامه داده و به مدت 10سال مشغول درس خارج شد. و در رشته معارف اسلامي و روانشناسي و روانشناسي باليني در موسسه امام خمینی (ره) مشغول به تحصیل شد.

مأموریت و بیوگرافی:

ایشان دكتري روانشناسي عمومي را کسب نمودند.
 عضو هيئت علمي گروه روانشناسي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) مشغول فعاليتهاي آموزشي،پژوهشي و درماني مي باشد.
 عضو هيئت مديره انجمن روانشناسي اسلامي(حوزه) و مسئول كميته آموزش آن – دوره 91 تا 93
 عضو هيئت مديره انجمن روانشناسي اسلامي(حوزه) و نايب رئيس آن – دوره 93 تا 95
 عضو شوراي علمي مركز مشاوره بلاغ به مدت 3 سال
 عضو شوراي علمي دانشكده روانشناسي موسسه اخلاق و تربيت و همكار علمي اين دانشكده از سال 1391 تا كنون
 عضو شوراي سياست گذاري مركز مشاوره موسسه (ماوا) از سال 1393 تا كنون
 عضو شوراي علمي پژوهشگاه انديشه، گروه پژوهشي اخلاق و تربيت و روانشناسي از سال 1393 تا كنون
آثار مکتوب ایشان :
1.كتاب ساخت مقياس «سلامت معنوي» ؛ براي همايش سلامت 1393 عنوان : (مجري طرح) با همكاري دو نفر از محققان
2. كتاب «راهكارهاي مقابله با خشم» ؛ پژوهشگاه انديشه، 1393 با همكاري يكي از محققان
3.كتاب «سرشناسي و همسرشناسي» (آشنايي با مقدمات ازدواج و تدوين ملاكهاي انتخاب همسر) ؛ (زير چاپ) (نهاد رهبري)

مقاله هاي روانشناختي :
1.تصوير ازدواج در رسانه ملي؛ ( فصلنامه علمي تخصصي كتاب زنان،سال هفتم، پائيز 1383 ، شماره 25(
2. نقش روان شناسي در سلامت روان طلاب ؛ ( فصلنامه پژوهش و حوزه – بهار 1385 شماره 25(
3. تاثير درمانگري مبتني بر آيات و روايات بر اختلالات برونيسازي شده كودكان؛ (فصلنامه علمي پژوهشي روانشناسي و دين شماره 7(