درباره استاد:

دکتر محمد رضا ایراندوست متولد سال 1346می باشد.دارای دکترای روانشناسی عمومی،اختلالات بالینی خانواده می باشد.

بیوگرافی و مأموریت:

ایشان در حوزه روانشناسی و مشاوره تحصیلی در وزارت آموزش و پرورش مشغول به خدمت بوده اند.
و همچنین ایشان داور رسانه دیجیتال وزارت ارشاد اسلامی مشغول بوده اند و در حال حاضر مسئول مرکز مشاوره موسسه شهید محلاتی و رئیس شورای تربیتی مدارس محلاتی می باشد.