درباره استاد

دکترعبدالعظيم كريمي متولد سال 1335 می باشد ایشان در زمینه روانشناسی و تعلیم و تربیت فعالیت دارند.
ایشان مقالات و تألیفات متعددی در زمینه تعلیم و تربیت و روانشناسی به ثبت رسانده اند که عبارت اند از :
*کتاب تربیت چه چیز نیست؟
*کتاب هشدار ها و نکات تربیتی
*راهبرد های روانشناختی تبلیغ
*تعلیم و تربیت نامرئی
*حکمت های گمشده در تربیت

مأموریت و بیوگرافی:

دکتر عبدالعظیم کریمی  آخرین مدرک ایشان  دکتری Ph.D می باشد.
رشته تحصيلي ایشان  روان شناسي است.
سمت ایشان در حال حاضر ،عضو هيأت علمي پژوهشگاه تعليم و تربيت، دانشيار دانشگاه
ایشان در زمینه روان‌شناسي و تعليم و تربيت فعالیت دارند.
تعداد كتاب‌هاي ایشان: 44عنوان و تعداد مقالات ایشان : 105 عنوان به ثبت رسیده است
تعداد پژوهش‌هاي انجام شده: 36 مورد(ملي و بين المللي) که آخرين اثر آن ” آموزش عليه آموزش” می باشد.