درباره استاد

استادیار

علوم اجتماعی

متولد: ۱۳۵۱
ایشان در سال ۱۳۵۱ در مازندران به دنیا آمد و تحصیلات خود را در حوزه ادامه داد و تا مقطع خارج فقه و اصول پیش آمد ایشان هم اکنون مدرس حوزه و دانشگاه است.

کتابهای ایشان:
عرائس الحدیث
مبانی عرفان نظری
مجموعه آشنایی با عرفان اسلامی

مقالات ایشان:
عرفان و تصوف در گستره روایات
سنجه ها و میزانهای عرفان اسلامی

مأموریت و بیوگرافی