50%
تخفیف

روش تدریس و کلاسداری تبلیغی

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان 20,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ روش تدریس و کلاس‌داری یکی از موثرترین و مفیدترین قالب‌ها و شیوه‌های…
0
40,000 تومان 20,000 تومان
50%
تخفیف

مهارت های امر به معروف و نهی از منکر

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان 15,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ پایداری جامعه در گرو تثبیت ارزشها و تعقیب اهداف و آرمانهاست. این…
0
30,000 تومان 15,000 تومان

گام های مقدماتی تربیت

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

قالب های موثر آموزش

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ همانطور که انتخاب و تدوین محتواها و درسنامه های مناسب برای ارائه…
0
75,000 تومان
50%
تخفیف

دانستنی های مسئول تعلیم و تربیت پایگاه مقاومت

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان 5,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ از ابتداي شكل گيري بسيج يك معاونت به نام "معاونت تعلیم و…
216
10,000 تومان 5,000 تومان
50%
تخفیف

دانستنی های مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان 5,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ یکی از مهمترین اقدامات تحولی صورت گرفته در سپاه در یک دهه…
20
10,000 تومان 5,000 تومان

روش های تربیتی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مراد از روش های تربیتی، شیوه هایی است که مربی جهت تحقق…
4
75,000 تومان

نقش مربی و عالم ربانی در تربیت

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان