53%
تخفیف

چرا شهید مطهری؟

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان 7,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کسانى که در وادى تفکر قدمى برداشته‏ ند این حقیقت مهم را…
1
15,000 تومان 7,000 تومان
53%
تخفیف

تفاوت تبلیغ، تعلیم و تربیت

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان 7,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دو مفهوم در عرض مفهوم تربیت و هم مرز با آن وجود…
0
15,000 تومان 7,000 تومان
50%
تخفیف

برنامه های جمعی موثر در تربیت

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان 20,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ از آنجا که غالب برنامه‌ها و فعالیت های تربیتی وکارکردهای آن به…
1
40,000 تومان 20,000 تومان
29%
تخفیف

روش تدریس و کلاسداری تبلیغی

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 50,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ روش تدریس و کلاس‌داری یکی از موثرترین و مفیدترین قالب‌ها و شیوه‌های…
0
70,000 تومان 50,000 تومان
29%
تخفیف

مهارت های امر به معروف و نهی از منکر

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 50,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ پایداری جامعه در گرو تثبیت ارزشها و تعقیب اهداف و آرمانهاست. این…
0
70,000 تومان 50,000 تومان

گام های مقدماتی تربیت

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

قالب های موثر آموزش

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ همانطور که انتخاب و تدوین محتواها و درسنامه های مناسب برای ارائه…
0
75,000 تومان
50%
تخفیف

دانستنی های مسئول تعلیم و تربیت پایگاه مقاومت

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان 5,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ از ابتداي شكل گيري بسيج يك معاونت به نام "معاونت تعلیم و…
219
10,000 تومان 5,000 تومان