پودمان یاوران ولایت

4.50 480 رای
255,000 تومان
پودمان یاوران ولایت فایل های مربوط به هر بخش به صورت هفتگی بارگزاری خواهد شد. روزهای شنبه هر هفته محتوای…
17,413
255,000 تومان

دوره مقدماتی تربیت سرگروه

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تربیت در پایگاه از صفر تا صد «حجت الاسلام سعید دسمی» مسجد…
7
130,000 تومان

مجموعه های فرهنگی کشور در یک نگاه

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ از ابتدای شکل گیری انقلاب، بخش قابل توجهی از تربیت نسل جوان…
7
25,000 تومان

تفاوت تبلیغ، تعلیم و تربیت

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دو مفهوم در عرض مفهوم تربیت و هم مرز با آن وجود…
2
15,000 تومان

برنامه های جمعی موثر در تربیت

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ از آنجا که غالب برنامه‌ها و فعالیت های تربیتی وکارکردهای آن به…
7
25,000 تومان

گام های مقدماتی تربیت

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

قالب های موثر آموزش

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ همانطور که انتخاب و تدوین محتواها و درسنامه های مناسب برای ارائه…
1
75,000 تومان

دانستنی های مسئول تعلیم و تربیت پایگاه مقاومت

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ از ابتداي شكل گيري بسيج يك معاونت به نام "معاونت تعلیم و…
220
5,000 تومان