Untitled-2

آموزش گام به گام + تصویری ثبت نام در سایت:

  1. پس از ورود به سایت روی آیکن ثبت نام/ورود کلیک نمایید.

  2. در صفحه ی جدید برای ثبت نام در سایت روی دکمه ثبت نام و برای ورود به سایت در دفعات بعدی روی دکمه ورود کلیک نمایید.

  3. شماره همراه و رمز عبور خود دلخواه خود را وارد نمایید.

نکته: در دفعات بعد می توانید در صورت فراموشی از رمز یکبار مصرف نیز استفاده نمایید