بازی های کودکانه

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کودکان نقاط قوت و ضعف خود از جمله تمایل به فرمان دادن…
39
رایگان!

روانشناسی کودک

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ روان شناسی کودک اهمیت خود را از کودک می‌گیرد، چرا که دوران…
72
رایگان!

شبکه مسائل کودک

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ همه چیز کودک به سرعت در حال تغییر است. لذا پرداختن صحیح…
78
رایگان!

روش های ارتباط موثر

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ هر مربی تربیتی به منظور ایجاد تغییر در مخاطبین خود است که…
103
رایگان!