تثبیت معرفت های دینی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آنچه در یک فرآیند تربیتی نسبت به اعتقادات صحیح بدیهی است این…
56
رایگان!

تقویت باورهای دینی مخاطب

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ نياز شديد جامعه‌ي جوان ما به توسعه‌ي فرهنگ ديني و نهادينه سازي…
86
رایگان!