73%
تخفیف

روش تحقیق در علوم تربیتی و اجتماعی

5.00 3 رای
150,000 تومان 40,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ صحبت از روش‌ها در تحقیق، یکی از مباحث مهم متدولوژیک است. با…
13
150,000 تومان 40,000 تومان