بازی های کودکانه

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کودکان نقاط قوت و ضعف خود از جمله تمایل به فرمان دادن…
39
رایگان!

روانشناسی کودک

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ روان شناسی کودک اهمیت خود را از کودک می‌گیرد، چرا که دوران…
72
رایگان!

تربیت جنسی کودکان

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تربیت جنسی، به تربیت در همه ابعاد وجودی و رشدی انسان بستگی…
137
رایگان!

شیوه های فرزندپروری

3.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ فرزند انسان نتیجه آمال و آرزوهای او می‌باشد؛ زیرا که او ثمره…
77
رایگان!

قصه گویی خلاقانه برای کودکان

3.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ قصه‌گویی، عبارت است از هنر یا حرفه نقل داستان به صورت شعر…
93
رایگان!

بازی ها و مسابقات کلاسی

5.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جلب توجه کردن بچه های مختلف که هرکدام شیطنت خاص خودشان را…
630
رایگان!