آشنایی با ابعاد تربیتی و آموزشی سند ۲۰۳۰

4.33 3 رای
30,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان…
125
30,000 تومان