آشنایی با رسانه کودک

4.50 2 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سینمای کودک امروز در جهان حرف اول را می‌زند. تولید یک اثر…
83
رایگان!