دوره مقدماتی تربیت سرگروه

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تربیت در پایگاه از صفر تا صد «حجت الاسلام سعید دسمی» مسجد…
7
130,000 تومان

گام های مقدماتی تربیت

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

قالب های موثر آموزش

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ همانطور که انتخاب و تدوین محتواها و درسنامه های مناسب برای ارائه…
1
75,000 تومان

روش های تربیتی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مراد از روش های تربیتی، شیوه هایی است که مربی جهت تحقق…
7
75,000 تومان

نقش مربی و عالم ربانی در تربیت

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

مفهوم و اهداف تربیت

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

مخاطب شناسی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

مسائل نوجوان امروزی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان