رویکردهای استراتژی برای کودکان (9) – اجتماع مدار

3.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ شکل‌گیری پایه‌های قدرت و اراده در انسان از کودکی آغاز می‌شود. کودک،…
36
رایگان!

رویکردهای استراتژی برای کودکان (8) – قدرت مدار

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ شکل‌گیری پایه‌های قدرت و اراده در انسان از کودکی آغاز می‌شود. کودک،…
23
رایگان!

رویکردهای استراتژی برای کودکان (۷) – رزق مدار

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بخش مهمی از زندگی تلاشی است برای پاسخ به مجموعه‌ای از نیازها…
33
رایگان!

رویکردهای استراتژی برای کودکان (۶) – استقامت مدار

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بخش مهمی از زندگی، چالش‌ها و مشکلاتی هستند که هر کدام، سعی…
62
رایگان!

رویکردهای استراتژی برای کودکان (۵) – علم مدار

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بشر امروز عموماً زیاد می‌داند. علم، عمومی شده و اطلاعات در سطح…
59
رایگان!

رویکردهای استراتژی برای کودکان (۴) – امنیت مدار

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ امنیت حاصل توازن آسیب و تهدید است. نیازهای فرد یا جامعه نقاط…
45
رایگان!

رویکردهای استراتژی برای کودکان (۳) – معرفت مدار

4.50 2 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ به یقین می‌توان گفت یکی از متغیرهای مهم در ایجاد نظام اجتماعی،…
77
رایگان!

رویکردهای استراتژی برای کودکان (۲) – ولایت مدار

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرمایه‌ی ایمان، زیربنایی‌ترین سرمایه‌ی انسانی است. سرمایه‌ی مادی، سرمایه‌ی علمی، سرمایه‌ی اجتماعی…
65
رایگان!