مدل تربیت تشکیلاتی سازمان بسیج مستضعفین در مساجد و اقشار

کادرسازی در طرح صالحین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ یکی از مهمترین اصول در کار فرهنگی، توجه به آینده و لزوم…
45
رایگان!

آسیب شناسی تربیت گروهی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آسیب‌شناسی یعنی شناسایی عوامل تأثیر گذار منفی در اجرای هدف و مأموریت…
54
رایگان!

ارزیابی تربیتی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جایگاه نظارت و ارزیابی مستمر متربیان در یک گروه و تشکیلات به…
43
رایگان!

تحلیلی بر مطالبات بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بیانیه گام دوم انقلاب در حقیقت نقشه راه امتداد اندیشه های امامین…
38
رایگان!

سازماندهی و محتوای گروه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم جهت توسعه پایدار در حوزه…
37
رایگان!

معنویت و اخلاق در بیانیه گام دوم انقلاب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بیانیه گام دوم انقلاب در حقیقت نقشه راه امتداد اندیشه های امامین…
39
رایگان!

تربیت معنوی، اخلاقی و قرآنی در گام دوم انقلاب

3.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بیانیه گام دوم انقلاب در حقیقت نقشه راه امتداد اندیشه های امامین…
51
رایگان!

وظیفه جوان مومن انقلابی مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب

3.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دیدگاه های امامین انقلاب اسلامی در حوزه جامعه سازی و تربیت برای…
57
رایگان!