آزمون قالب های موثر آموزش

تذکر:

  • تنها یکبار مجاز به شرکت در آزمون هستید، با مطالعه و آمادگی کامل در آزمون شرکت نمایید.
  • مدت زمان پاسخ به سوالات آزمون 30 دقیقه است.
  • پاسخ های نادرست نمره منفی دارد.
  • نمره 14 (70%) به بالا قبول شده و کد تخفیف در دوره بعد را دریافت خواهد کرد.