درباره کتاب

نویسنده

احمد لقمانی

قطع:

رقعی

صفحات:

170 صفحه

توضیحات کتاب

«دلبستگی های دینی» مردم عزیز ما سرمایه ای ماندگار و معنوی است که رهاورد «نگاه ارزشی آنان به زندگی » است. این ویژگی والا و غیرقابل انکار، در جلوه های مختلف گفتاری و رفتاری نمود می یابد که نماد برجسته اَن «پوشش و حجاب» و «حیاء و عفاف» است.

سال های حضور در جلسات سخنرانی یا پرسش و پاسخ های مذهبی، نویسنده را با سؤال های متعدد و متراکمی رو به رو ساخت که محور اصلی آن این پرسش بود:

«چگونه فرزندان ما با حجاب می شوند؟ »

ارائه کننده این پرسش کسانی بودند که سال های بسیار در محافل مذهبی حضور داشتند و گاه خود از عناصر حوزوی و دانشگاهی بودند، اما برای ارائه اندیشه پوشش، شیوه ای نداشتند وگاه برای پرسش های مطرح در بین جوانان و نوجوانان درباره «چرایی و چیستی حجاب»، «نوع پوشش»، «رنگ پوشش» یا «پیشینه حجاب» و… پاسخی نمی یافتند.

این کتاب با توجه به این نیاز ضروری نوشته شده است تا پدران و مادران، مربیان و معلّمان و حتّّی استادان و مبلّغان علاوه بر «دانش»، «روش» همزبانی و همدلی با نسل جوان را بیابند و با زبانی شیرین و ادبیاتی دلنشین با اَنان به گفتگو بپردازند.