درباره کتاب

نویسنده

دکتر عبدالعظیم کریمی

قطع:

رقعی

صفحات:

232 صفحه

توضیحات کتاب

“تربيت‌ چه‌ چيز نيست‌؟” با نگاهي‌ سلبي‌ به‌ مفهوم‌ و جايگاه‌ تربيت‌ سعي‌ دارد آنچه‌ را كه‌ در جامعه كنوني‌ به‌ نام‌ تربيت‌ انجام‌ مي‌گيرد از بنياد واژگون‌ نشان‌ داده‌ و پيامدهاي‌ منفي‌ آن‌ را برملا سازد.

در اين‌ كتاب‌ مي‌خوانيم‌:

«همان‌گونه‌ كه‌ انسان‌، مشكل‌ انسان‌ است‌، تربيت‌ نيز مشكل‌ اصلي‌ تربيت‌ است‌ و “تربيت‌ كردن‌” ، مانع‌ اصلي‌ “تربيت‌ شدن‌” است‌.»

در واقع‌، بنا نيست‌ ما به‌ كودكان‌ راست‌گويي‌ و صداقت‌ را بياموزيم‌ بلكه‌ بناست‌ كاري‌ نكنيم‌ كه‌ صداقت‌ و راستگويي‌ آنها تبديل‌ به‌ رياكاري‌ و دروغ‌ گويي‌ شود. بنا نيست‌ كودكان‌ را دين‌ دهي‌ كنيم‌ بلكه‌ بايد كاري‌ نكنيم‌ كه‌ فطرت‌ ديني‌ و انگيزه‌ خداپرستي‌ و حقيقت‌ جويي‌ آنها به‌ خاطر روشهاي‌ غلط‌ تربيتي‌ بزرگسالان‌ تضعيف‌ شود… .

در اين‌ اثر، گفتارهايي‌ با عنوان‌؛

“تربيت‌ علم‌ نيست‌”، تربيت‌ “اجتماعي‌ كردن‌ نيست‌” ، تربيت‌ “دخالت‌ كردن‌ نيست‌”، “نصيحت‌‌كردن‌ نيست‌”، “عادت‌ دادن‌” نيست‌، “آموزش‌ دادن‌” نيست‌، “شكل‌ دادن‌”، نيست‌، “رام‌ كردن‌”، نيست‌، و… به‌ چشم‌ مي‌خورد.