تکمیلی مربیان استان گیلان

تذکر:

  • تنها یکبار مجاز به شرکت در آزمون هستید، با مطالعه و آمادگی کامل در آزمون شرکت نمایید.
  • مدت زمان پاسخ به سوالات آزمون 30 دقیقه است.
  • نمره 10 (50%) به بالا قبول شده و گواهی پایان دوره را دریافت خواهد کرد.

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید