اینجا ...

با هم به اهداف بلند خواهیم رسید

افزایش مهارت های تربیتی

[cdb_std_counter course_hours=”307″]

اطلاعیه آزمون پایان دوره

  • آزمون از روز شنبه 18 اردیبهشت لغایت دوشنبه 31 خرداد از طریق همین صفحه در سایت مدرسه فیض قابل دسترسی است.
  • هر کاربر تنها یکبار مجاز به شرکت در آزمون است؛ با آمادگی کامل وارد آزمون شوید.
  • از لحظه ی ورود به آزمون شما 30 دقیقه زمان برای تکمیل آزمون خواهید داشت.

شما می توانید جهت رفع مشکلات و پاسخ دهی به سوالات احتمالی و اطلاع از اخبار و طرح های مرتبط، از طریق لینک زیر به کانال پشتیبان پودمان گیلان در پیامرسان «ایتا» ملحق شوید.

کانال پشتیبان در پیامرسان ایتا

دسترسی به این دوره آموزش

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”پودمان شبکه تربیتی صالحین سپاه قدس استان گیلان” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”900″ title_text_font_align=”center” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1606419686984{background: #008ed1 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”مسئولین تعلیم و تربیت پایگاه” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”900″ title_text_font_align=”center” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1618997187156{background: #24871b url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”541″ link=”url:https%3A%2F%2Fmadresefeiz.com%2Fproduct-category%2Fm-t-t-p-o-g%2F||target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
شرکت در آزمون مسولین پایگاه
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”مقدماتی مربیان” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”900″ title_text_font_align=”center” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1618927853006{background: #ed3877 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”541″ link=”url:https%3A%2F%2Fmadresefeiz.com%2Fproduct-category%2Fm-m-o-g%2F||target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
شرکت در آزمون مقدماتی مربیان
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”مقدماتی سرگروه ها” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”900″ title_text_font_align=”center” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1604425271234{background: #ed7e00 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”541″ link=”url:https%3A%2F%2Fmadresefeiz.com%2Fproduct-category%2Fm-s-o-g%2F||target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
شرکت در آزمون مقدماتی سرگروه ها
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”مسئولین تعلیم و تربیت حوزه” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”900″ title_text_font_align=”center” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1618997195250{background: #24871b url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”541″ link=”url:https%3A%2F%2Fmadresefeiz.com%2Fproduct-category%2Fm-t-t-h-o-g%2F||target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
شرکت در آزمون مسولین حوزه
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”تکمیلی مربیان” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”900″ title_text_font_align=”center” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1604425086716{background: #ed3877 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”541″ link=”url:https%3A%2F%2Fmadresefeiz.com%2Fproduct-category%2Ft-m-o-g%2F||target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
شرکت در آزمون تکمیلی مربیان
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”تکمیلی سرگروه ها” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”900″ title_text_font_align=”center” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1604425247040{background: #ed7e00 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”541″ link=”url:https%3A%2F%2Fmadresefeiz.com%2Fproduct-category%2Ft-s-o-g%2F||target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
شرکت در آزمون تکمیلی سرگروه ها