یاوران ولایت-هفته دوم

تذکر:

  • تنها یکبار مجاز به شرکت در آزمون هستید، با مطالعه و آمادگی کامل در آزمون شرکت نمایید.

  • مدت زمان پاسخ به سوالات آزمون 10 دقیقه است.

  • مشخصات خود را به صورت صحیح و با کیبورد فارسی بنویسید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید