سبد خرید 0

اینجا ...

با هم به اهداف بلند خواهیم رسید

افزایش مهارت های تربیتی

114
دوره آموزشی

6328
دانشجو

303 ساعت
ساعت آموزش

80
تعداد اساتید

دسترسی سریع

دوره های در حال برگزاری

بسته های آموزشی

تولیدات همسنگران تربیتی

آموزش
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
33
رایگان!
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان 15,000 تومان
11
30,000 تومان 15,000 تومان
31
رایگان!

تولیدات مدرسه فیض

آموزش
40%
تخفیف
3.50 2 رای
50,000 تومان 30,000 تومان
655
50,000 تومان 30,000 تومان
40%
تخفیف
0
50,000 تومان 30,000 تومان
40%
تخفیف
3
50,000 تومان 30,000 تومان
47%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان 8,000 تومان
2
15,000 تومان 8,000 تومان
50%
تخفیف
14
10,000 تومان 5,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان 10,000 تومان
11
20,000 تومان 10,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان 10,000 تومان
11
20,000 تومان 10,000 تومان

همسنگران تربیتی

معرفی

آستان قدس رضوی

سازمان تبلیغات اسلامی