سبد خرید 0

اینجا ...

با هم به اهداف بلند خواهیم رسید

افزایش مهارت های تربیتی

107
دوره آموزشی

3242
دانشجو

289 ساعت
ساعت آموزش

77
تعداد اساتید

دسترسی سریع

تولیدات همسنگران تربیتی

آموزش
0
رایگان!
62
رایگان!
19
رایگان!
67%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان 5,000 تومان
6
15,000 تومان 5,000 تومان
28
رایگان!

تولیدات مدرسه فیض

آموزش
40%
تخفیف
0
50,000 تومان 30,000 تومان
40%
تخفیف
1
50,000 تومان 30,000 تومان
47%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان 8,000 تومان
2
15,000 تومان 8,000 تومان
50%
تخفیف
14
10,000 تومان 5,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان 10,000 تومان
5
20,000 تومان 10,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان 10,000 تومان
8
20,000 تومان 10,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان 15,000 تومان
9
30,000 تومان 15,000 تومان

همسنگران تربیتی

معرفی

آستان قدس رضوی

سازمان تبلیغات اسلامی