سبد خرید 0

اینجا ...

با هم به اهداف بلند خواهیم رسید

افزایش مهارت های تربیتی

104
دوره آموزشی

2892
دانشجو

284 ساعت
ساعت آموزش

72
تعداد اساتید

دسترسی سریع

تولیدات همسنگران تربیتی

آموزش
5.00 3 رای
رایگان!
692
رایگان!
137
رایگان!
27
رایگان!
3.00 1 رای
رایگان!
72
رایگان!

تولیدات مدرسه فیض

آموزش
47%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان 8,000 تومان
2
15,000 تومان 8,000 تومان
50%
تخفیف
3.00 1 رای
10,000 تومان 5,000 تومان
13
10,000 تومان 5,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان 10,000 تومان
4
20,000 تومان 10,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان 10,000 تومان
8
20,000 تومان 10,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان 15,000 تومان
9
30,000 تومان 15,000 تومان
43%
تخفیف
257
35,000 تومان 20,000 تومان
43%
تخفیف
260
35,000 تومان 20,000 تومان

همسنگران تربیتی

معرفی

آستان قدس رضوی

سازمان تبلیغات اسلامی